A Axencia Tributaria comeza a abonar a segunda remesa de axudas directas ao sector do transporte aprobadas en 2022

  • Axudas directas ao sector do transporteTrátase da segunda tanda de axudas directas ao sector do transporte por estrada por importe de 450 millóns de euros, logo da primeira tanta xa aprobada en marzo e abonadas no verán do presente ano 2022, que foi unha das medidas acordadas o mes de xullo polo Goberno para compensar os altos prezos dos combustibles.
  • Desta volta resultaron beneficiarios uns 111.000 transportistas e taxistas, que están a cobrar estes días as axudas. Ademais, denegáronse provisionalmente ou ben están pendente de comprobación aproximadamente outras 14.000 solicitudes.

Unha das medidas estrela aprobadas polo Goberno a primeiros de agosto, froito dos acordos atinxidos coas federacións de transportistas, foi a dunha segunda convocatoria de axudas directas a transportistas e taxistas neste ano 2022 en función do número e tipo de vehículos de que son titulares, por un montante total superior aos 450 millóns de euros, adicionais ao aprobado o pasado mes de marzo, como consecuencia do actual contexto de elevados prezos dos combustibles que se viu obrigado a soportar o sector do transporte.

Neste sentido, a federación FENADISMER vén de desvelar que o número de transportistas beneficiarios nesta segunda convocatoria ascende a 111.000 transportistas, que nestes días están a recibir en cadanseu banco o abono do importe das axudas por parte del Banco de España, importe que como é sabido se calcula en función do número e tipo de vehículos de que son titulares (camións, furgóns, autobuses, taxis, vtcs e ambulancias.

Así mesmo, as restantes solicitudes presentadas, aproximadamente 14.000, van ser denegadas provisionalmente por non cumpriren algún dos requisitos que dan dereito á ayuda: erros na tramitación da solicitude, por corresponder á competencia das Administracións forais vasca ou navarra. Ademais, hai un número limitado de solicitudes que están sendo obxecto de estudo no caso de grupos de empresas para comprobar que non se superaron os límites de axudas previsto pola normativa europea.

En todo caso, desde FENADISMER tamén se esclarece que a aqueles beneficiarios con débedas co fisco, a Axencia Tributaria procederá á compensación das mesmas, polo que no neses casos recibirán na súa conta bancaria o importe resultante unha vez practicada a dedución da súa débeda pendente de pagamento.