Xornadas técnicas para transportistas: a carta de porte, os custos mínimos, a cláusula do gasóleo e a carga e a descarga. Ourense, 14-Xaneiro e Santiago 21-Xaneiro

xornadas tecnicas

Sinerxías continúa no comezo do novo ano a súa xeira de Xornadas Técnicas en Galicia dirixidas aos profesionais do transporte co obxecto de esclarecer as dúbidas xeradas polas novas normas sectoriais aprobadas en 2022, abordando exemplos prácticos e casos reais que permitan entender ata onde estas poden ser útiles para o sector en canto a converterse realmente nun interese de protección e axuda fundamentalmente para os pequenos transportistas, fundamentalmente no que atinxe aos seguintes tres bloques temáticos:

  1. A coñecida nova Lei de Cadea de Transporte, que entre outras novidades inclúe a obrigatoriedade de formalizar os contratos de transporte por escrito, como pode o transportista redactalos para os seus clientes ou subcontratados, a consignación do prezo na carta de porte ou a prohibición de traballar por debaixo dos custos de explotación.
  2. A obrigatoriedade de aplicación nos contratos de transporte continuado da cláusula de revisión do prezo do transporte en función da variación do prezo do carburante, como mostrar dita cláusula na factura e cal debe ser o prezo de referencia para o cálculo dese indexación do gasóleo.
  3. A nova normativa en materia de carga e descarga da mercadoría, reparando nos supostos en que o condutor si pode realizar estas tarefas, como se deben mostrar en factura, e distinguir carga/descarga de estiba/desestiba.

As xornadas celebraranse os sábados 14 e 21 en horario de 17:00 a 19:00 horas nas sedes de Sinerxías en Ourense e Santiago, respectivamente, terán un componente eminentemente práctico, con exemplos reais, abertas ao debate e ao esclarecemento das dúbidas dos asistentes. Son totalmente gratuítas, previa inscrición por razóns de organización, e están abertas a todos os transportistas que desexen asistir.

A inscrición previa deberá formalizarse a través dos teléfonos 988 989 033 e 881 243 859.