Aclaración: en que prazos se deben formalizar os transportistas beneficiarios do gasóleo profesional as declaracións responsables ante a Axencia Tributaria necesarias para percibir a bonificación adicional no gasóleo acordada polo Goberno para o primeiro semestre de 2023

Co obxecto de saír ao paso de certa información confusa que se está a remitir desde algunhas delegacións territoriais da Axencia Tributaria e desde algunhas asociacións de transportistas, a respecto do prazo en que as empresas transportistas acollidas ao gasóleo profesional deben tramitar ante a Axencia Tributaria as declaracións responsables para poder recibir a bonificación adicional dos combustible acordada polo Goberno para este 1º semestre de 2023 conforme establece o Real Decreto-Lei 20/2022, que ascenden a 20 cts/litro no 1º trimestre e 10 cts/litro no 2º trimestre, desde a Federación FENADISMER chéganos a seguinte nota esclarecedora:

  1. Conforme establece o Real Decreto-Lei 20/2022 aprobado polo Goberno, e tras confirmación recibida no día de hoxe por FENADISMER ante a Axencia Tributaria, hoxe 31 de xaneiro NON é a data limite para presentar as citadas declaracións ante este organismo, senón que as declaracións deben realizarse precisamente a partir do día de hoxe.
  2. En todo caso, a Axencia Tributaria recomenda que estas declaracións que se presenten como moi tarde nos 10 primeiros días de febreiro para poder recibir as primeiras bonificacións correspondentes ao mes de xaneiro coincidendo co pagamento da devolución do gasóleo profesional, que habitualmente se realiza a mediados de mes. En todo caso, de presentar estas declaracións con posterioridade NON se perdería a bonificación de 20 cts polo consumo de xaneiro, senón simplemente se produciría unha demora no cobro efectivo por parte do transportista beneficiario.