Malia que as tarxetas de condutor de 1ª xeración non soportan todas as funcionalidades do novo tacógrafo GEN2V2, entre elas o rexistro automático dos pasos de fronteira, seguirán sendo válidas ata a súa renovación

O Regulamento 799/2018 establece que non é obrigatoria a sustitución das tarxetas de tacógrafo de 1ª xeración a aqueles condutores que vaian manexar un vehículo equipado cun novo tacógrafo intelixente de 2ª xeración (GEN2V2). Por tanto, as tarxetas de 1ª xeración serán válidas a todos os efectos ata a súa caducidade.

Non obstante, se así o desexan os condutores titulares de tarxetas de 1ª xeración poden solicitar a súa sustitución por tarxetas de 2ª xeración tan axiña como estean dispoñibles.

A modo de esclarecer a interoperatibidade entre a unidade intravehicular do novo tacógrafo intelixente de 2ª xeración (GEN2V2) coas tarxetas de condutor, o referido Regulamento deixa claro que as tarxetas de tacógrafo de 1ª xeración podedrán seguir utilizándose en calquera versión das unidades instaladas no vehículo de 2ª xeración ata o final da súa data de validez.

O rexistro automático de paso de fronteira só con tarxetas de 2ª xeración

Agora ben, quen desexe facer uso da totalidade das funcionalidades que proporciona o novo tacógrafo intelixente GEN2V2 será preciso utilizar tarxetas de condutor de versión 2. Singularmente, para o rexistro automático dos cruzamentos de fronteira só será posible co novo tacógrafo GEN2V2 se a tarxeta de condutor é de 2ª xeración. En caso contrario, o condutor deberá seguir realizando a anotación manual do cambio de estado.