O ano 2024 comeza cunha suba dun 6,55% nas peaxes da AP-9 de Audasa e dun 5,07% nos treitos da AP-53 entre Santiago a Lalín

  • O Ministerio de Transportes esperou ata a última semana do ano para comunicar os intolerables incrementos nas tarifas da AP-9 e da AP-53, dun 6,55% e dun 5,07% respectivamente, consolidándose á cabeza das autoestradas máis caras do Estado. En troques, as autoestradas autonóminas AG-55 e AG-57 conxelan as tarifas.
  • Por outra banda, mantéñense en 2024 as bonificacións aos vehículos pesados na AP-9: 20% en todos os treitos e bonificación total entre Rande e Vigo.

O Ministerio de Transportes esperou ata o último fin de semana do ano, como é costume, para comunicar que a AP-9 estará entre as infraestruturas viarias que máis se encarecerán de todo o Estado, como xa vén acontecendo desde hai sete anos. Así, coa chegada de 2024 estamos ante a segunda maior suba no prezo das peazes da AP-9 no que vai de século. O Ministerio validou finalmente un incremento na principal vía de comunicación de Galicia do 6,55% de media entre todos os seus treitos, pero que en realidade chegará a un 6,69% para quen recorra a AP-9 en toda a súa extensión, de Ferrol a Tui, xa que esta vaixe pasara a custar 44,50 euros os para los pesados de catro ou máis eixos.

Fronte á dinámica que sitúa á autoestrada xestionada por Audasa entre as que que máis soben as súas tarifas, a AP-53 (Santiago-Alto de Santo Domingo) verá incrementadas as súas peaxes nun 5,07%.

En todos os casos superarase o índice de prezos rexistrado polo sector das autoestradas entre outubro de 2022 e o mesmo mes deste ano, fórmula que se utiliza para actualizar as tarifas cada exercicio. Ese IPC situouse nun 4,03%, pero o Goberno central activou a recuperación do tramo de suba que freou en 2023 en todas as concesións, limitando o incremento ao 4% e facéndose cargo a conta das arcas do Estado ds porcentaxes restantes aos que tiveran dereito as concesionarias. No caso da AP-9 a suba para o exercicio que remata tiña que ter sido do 9,46%, pero como nas demais concesións, limitouse ao 4% para os usuarios. Agora, o Ministerio de Transportes engadiu á suba unha primeira parte do perdoado en 2023, o mesmo fará durante os dous próximos exercicios, co que as peaxes das autoestradas vivirán un encarecemento progresivo ata o 2026 incluido por riba do que depare o IPC.

No caso da AP-9, este encarecemento progresivo seguirá sendo inclusive maor ata o ano 2038, cando remate o prazo outorgado a Audasa para que se cobre e con xuros do 8% o investimento realizada para a ampliación de Rande na circunvalación de Santiago, postas ambas en servizo en 2017. Esa operación garante á concesionaria unha suba extra e acumulativa cada un dos 20 anos pactados do 1% nos przos das peaxes, malia que o Goberno rebaixou dita factura nuns 41 millóns de momento ao desviar a ese fin os montos non gastados nas bonificacións aplicadas na AP-9 desde 2021.

O Ministerio de Transportes defende as subas por riba do IPC alegando que é unha forma de mitigar a aplicación do encarecemento diferido este ano, e que de non facelo en tres exercicios, no canto de subir o 1 de xaneiro a AP-9 un 6,55%, tería que facelo un 10,43%, e o mesmo na AP-53, no canto dun 5,07% un 8,41%. 

Pola súa banda, a Xunta conxelou para este ano 2024 as tarifas das peaxes das autoestradas autonómicas AG-55 entre A Coruña e Carballo e AG-57 entre Vigo e Baiona.

Mantéñense as bonificacións ou descontos de Audasa

Por último, convén recordar os descontos que aplica Audasa aos usuarios da vía, que se manteñen invariables neste ano 2024:

VEHÍCULOPAGAMENTOTREITOBONIFICACIÓN
PESADOEfectivo, tarxeta ou telepeaxeRande-Vigo100%
Resto dos treitos20% sb. peaxe vixente
LIXEIROTelepeaxeIda e volta en 24 horas Puxeiros-Tui50% na ida e 100% na volta
Rande-Vigo100% na ida e 100% na volta
Resto dos treitos0% na ida e 100% na volta
Adicional por recorrencia (mín. 20 desprazamentos/mes) 20%