Os transportistas exentos do gasóleo profesional poden solicitar desde hoxe a axuda ao combustible do  2º semestre de 2023
  • Teñen de prazo desde o luns 18 de setembro ata o 31 de outubro de 2023.

Para percibir a axuda é necesario facer novamente o trámite de solicitude

Os transportistas de mercadorías sen dereito a devolución por gasóleo profesional, que por certo aínda non percibiron a axuda do primeiro semestre de 2023 compensatoria pola alza dos carburantes, poderán desde o luns 18 de setembro e ata o 31 de outubro solicitar a axuda ao combustible correspondente co segundo semestre de 2023, tal como estableceu o Goberno a través do Decreto-Lei de 27 de xuño, publicado no BOE de 29 de xuño, de novas medidas anticrise polas consecuencias da guerra de Ucraína.

Como condición necesaria para percibir a axuda, deberase realizar unha nova solicitude na Axencia Tributaria idéntica á realizada no primeiro semestre do ano, asinando as mesmas declaracións.

Tal como xa se estableceu nese Real Decreto-Lei, os titulares de vehículos con autorización en vigor excluídos do gasóleo profesional (camións e furgóns diésel que non superan as 7,5 Tn de MMA ou camións de calquera tamaño propulsados por GNG, GNL ou GLP) percibirán a seguinte cantidade fixa:

  • Camións pesados MDPE con MMA ≥ 7,5 Tn e carburante GLP, GNC ou GNL: 1.845 €
  • Camións pesados MDPE con MMA < 7,5 Tn: 500 €
  • Furgóns lixeiros MDLE con MMA ≤ 3,5 Tn: 225 €

OBSERVACIÓN: As empresas titulares de vehículos de alta no Censo do Gasóleo Profesional e, ao mesmo tempo, titulares de vehículos excluídos do gasóleo profesional, deberán facer tamén a solicitude de axuda para eses seus vehículos excluídos.

Seguramente che interesen tamén os seguintes temas: