Novas axudas a transportistas para a instalación dos tacógrafos intelixentes

Novas axudas para a instalación dos tacógrafos intelixentes de 2ª xeración, obrigatorios a partir de decembro 2024 en Internacional

O tacógrafo intelixente de segunda xeración, que montarán os camións novos que se matriculen a partir de agosto deste ano, tamén será esixible en todos os camións que fagan internacional a partir de decembro de 2024, o que obrigará aos titulares deses vehículos a realizar a súa sustitución antes desa data.

O novo programa de axudas do “Cheque Moderniza Transporte” permite aos transportistas subvencionar ata a gratuidade a sustitución obrigatoria dos tacógrafos dos seus vehículos polos novos intelixentes.

Os transportistas interesados/as poden contactar xa co DEPARTAMENTO TIC de Sinerxías para ampliar información e solicitar esta axuda, que se recomenda dar trámite o antes posible pola limitación de fondos para este programa.

Solucións subvencionables a empresas con autorización MDPE, MDLE ou OT

Implantación de software para a xeración e utilización do eCMR e documento de control electrónico, formación en uso da aplicación e soporte técnico durante 3 meses.

 • Tipo de empresa: MDPE, MDLE e OT
 • Importe máx. da axuda segundo a dimensión da empresa:
  • Ata 3 empregados: 600€
  • Máis de 3 ata 10: 1.300€
  • Máis de 10 ata 249: 4.000€

Instalación e calibración do dispositivo no vehiculo, descarga remota e automática, formación en uso do novo tacógrafo e soporte técnico para dúbidas e incidencias por 3 meses.

 • Tipo de empresa: MDPE
 • Importe máx. axuda segundo a dimensión da empresa:
  • Ata 3 vehículos: 3.000 €
  • Máis de 3 ata 10: 7.000 €
  • Máis de 10: 12.000 €

Servizo técnico de integración e/o actualización dos sistemas de xestión das empresas para que ser compatibles coa xeración de documentos de control electrónicos por 1 ano. Así mesmo, formación en uso das ferramentas integradas.

 • Tipo de empresa: MDPE, MDLE e OT
 • Importe máx. axuda segundo a dimensión da empresa:
  • Ata 3 empregados: 3.000 €
  • Máis de 3 ata 10: 5.000 €
  • Máis de 10 ata 249: 7.000 €

Implantación e subscrición por 2 anos (incluído o hardware necesario) de:

 1. sistemas de xestión do transporte (TMS) que inclúan xeolocalización, control da frota (custos e condutores), integración co eCMR e control do tacógrafo intelixente de 2ª xeración, e, así mesmo, formación en uso;
 2. sistemas de planificación dos recursos da empresa (ERP) que inclúan produción, compras e vendas (orzamentos, xestión de pedios, albaráns, facturación etc.) e xestión documental (facturas, documentos, eCMR, etc.), e mais formación en uso da aplicación.
 • Tipo de empresa: MDPE, MDLE e OT
 • Importe máx. axuda segundo a dimensión da empresa:
  • Máis de 3 ata 10: 2.000 €
  • Máis de 10 ata 249: 5.000 €

Características xerais do «Cheque Moderniza Transporte»

O DOG de 28 de abril de 2023 publicou Orde pola que se convocan subvencións destinadas á modernización de empresas privadas de transporte de mercadorías e de viaxeiros por estrada, ao amparo do Real Deccreto 902/2022 de bases reguladoras publicado no BOE de 26 de outubro de 2022, financiadas con fondos Next Generation da Unión Europeo. Son en total 6 millóns de euros os que se destinarán á modernización do sector do transporte en Galicia.

O prazo de solicitude destas axudas, desde “Cheque Moderniza Transporte”, abriuse o día seguinte ao da publicación do DOG e estará vixente ata o 30 de xuño de 2024. En todo caso, sendo axudas que se outorgarán aos solicitantes en réxime de concorrencia non competitiva, recoméndase formalizar a solicitude o antes posible por razón da limitación de fondos de convocatoria, que seguramente non poida atender a todas as solicitudes que se presenten.

Pequenas e medianas empresas e autónomos que sexan:

 • titulares de autorizacións de transporte MDPE, MDLE, O.T., VDE;
 • presten servizos de transporte urbano de viaxeiros sen autorización;
 • e/ou interveñan no proceso de transporte de mercadorías como cargador/descargador ou expedidor/receptor.
 1. Xestión de documentos de control electrónicos.
 2. Tacógrafo intelixente de segunda xeración.
 3. Integración de documentos de control electrónicos nos sistemas de xestión.
 4. Implantación de sistemas TMS/ERP.
 5. Implantación de sistemas SAE.
 6. Actualización de sistemas SAE.
 7. Axudas aos servizos de transporte de viaxeiros.
 8. Implantación de aplicacións para reclamacións por medios electrónicos.
 9. Mellora de sistemas de ticketing.

Cada beneficiario poderá elixir un máximo de 2 solucións de modernización.

Para empresas de menos de 10 traballadores beneficiarias previamente do Kit Digital, son incompatibles as seguintes categorías:

 • Kit Digital «Xestión de clientes» con Cheque Moderniza solucións 8 e 9.
 • Kit Digital «Xestión de procesos» con Cheque Moderniza solucións 1, 2, 3, 4, 5 e 6″.

En función da dimensión da peme benefiaria (nº de empregados ou nº de vehículos), o Anexo I das Bases Reguladoras (R.D. 902/2022) fixa os límites de axuda para cada unha das 9 categorías de solucións anteriores.

Recibido o Cheque Moderniza polo beneficiario final, este deberá contratar no prazo de 3 meses cun provedor de solucións previamente rexistro no Ministerio de Transportes como tal, con quen o beneficiario asinará un acordo escrito a través do cal lle cederá o dereito de cobro do importe da axuda, a cambio de que este se encargue da implantación da solución e mais a súa xustificación ante a Administración.

Rematada a implantación da solución, para o cal o provedor dispón dun prazo dun ano logo da sinatura do acordo, este emitirá ao beneficiario unha única factura, tendo este último que abonar unicamente o IVE e mais a parte da base impoñible que excesa os límites da axuda.

Ata o 30/06/2024 ou remate dos fondos destinados a este programa.

En Sinerxías contamos con un Departamento TIC altamente cualificado que pode axudarche a buscar a solución tecnolóxica que mellor se axuste ás necesidades da túa empresa. Consulta sen compromiso!

Tamén poden ser do teu interés as seguintes axudas