Os transportistas excluídos do gasóleo profesional comezan a cobrar a axuda do gasóil

Os transportistas con vehículos non incluídos no gasóleo profesional comezaron a cobrar as axudas pola alza do gasóil

Como se recordará, o Goberno acordou fixar un importe concreto de axuda por categoría de vehículos para os transportistas con vehículos excluídos do gasóleo profesional por ter unha MMA inferior a 7,5 Tn, ou ben por ser propulsados por gas, dentro do paquete de axudas destinadas a compensar parcialmente os altos prezos dos combustibles.

Paquete de axudas aprobadas en decembro pola alza dos carburantes

Como se recordará, entre as principais medidas incluídas no Paquete de Axudas aprobado polo Goberno o pasado mes de decembro, incluiuse unha axuda para compensar a alza no prezo dos combustibles para determinados colectivos profesionais, entre eles obviamente os transportistas por estrada, dirixida a toda categoría de vehículos, tanto de mercadorías como de viaxeiros, e con independencia da enerxía de propulsión utilizada, isto é, tanto para vehículos diésel como para vehículos propulsados por gas.

Así, para todos os transportistas titulares de vehículos que pola súa tonelaxe ou enerxía de propulsión non están acollidos ao gasóleo profesional, o Ministerio de Transportes estableceu unha axuda directa nun único pagamento estimando o número de litros aproximado que consumiría cada categoría de vehículo de transporte durante un semestre, establecendo así un importe da axuda que vai desde:

  • 450 € para un furgón
  • 1.000 € para un camión mediano ata 7,5 Tn
  • 3.690 € para un camión pesado pero propulsado por gas.

O Goberno comezou por fin a abonar estas axudas

Segundo a información recibida hoxe de FENADISMER, a Axencia Tributaria iniciou por fin o pagamento de ditas axudas a todos os que a solicitaron antes de 31 de maio, estimándose que nas próximas semanas a práctica totalidade dos solicitantes reciban unha transferencia co importe correspondente na súa conta bancaria designada. 

En abril, publicamos na nosa web toda a información sobre esta convocatoria. Podes repasar a información aquí:

Seguramente che interesen tamén os seguintes temas: