A Deputación da Coruña axuda ás empresas transportistas da provincia con 3.000€ para paliar o impacto do incremento do gasóleo.

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publicou o 22 de abril de 2022 as bases do programa de medidas
urxentes para paliar o impacto do incremento do custo do combustible e subministracións nos
sectores agrario, gandeiro, pesqueiro e do transporte, dotado con 5 millóns de euros.
O prazo para a presentación de solicitudes iniciarase o vindeiro 28 de abril ás 9:00h.

Axudas deputación Coruña a transportistas