Ayudas a vehículos sin gasoleo profesional

Aberto o prazo para solicitar a bonificación do Goberno do 1º semestre de 2023 para os vehículos non acollidos nas axudas do gasóleo profesional.

Esta axuda forma parte do plan de medidas recollidas no Decreto-Ley 20/2022 do pasado mes de decembro, pola que o Goberno busca compensar a subida no prezo dos combustibles para determinados colectivos profesionais, entre os que se atopan os transportistas de mercadorías por estrada.

Qué vehículos poden recibir esta axuda

A medida está dirixida a todo tipo de vehículos, tanto de mercadorías coma de viaxeiros, lixeiros e pesados, con independencia da enerxía que empreguen para funcionar:

 • Camións e furgonetas con motor diesel de menos de 7,5T de MMA.
 • Camións de calquer tonelaxe, autobuses ou taxis alimentados por gas (GNC, GNL ou GLP).
 • VTCs e ambulancias propulsadas por diesel ou por gas.
 • Calquera vehículo de transporte público de mercadorías ou viaxeiros de titulares residentes en Canarias, Ceuta e Melilla.
 • Propietarios de vehículos que estén acollidos ao gasóleo profesional pero que teñan outros vehículos que, pola sua menor tonelaxe ou por estar propulsados por outros combustibles diferentes, non reciban axudas a través da figura do gasóleo profesional.

Un requisito indispensable é que os vehículos conten coa autorización de transporte público na data na que se publicou o Decreto, é dicir, o 28 de decembro de 2022.

Importe da axuda

Os vehículos acollidos á axuda do gasóleo profesional viron prorrogada a bonificación de xaneiro a xuño, recibindo -20 céntimos por litro durante o primeiro trimestre do ano, e -10 céntimos por litro no segundo.

A axuda destinada aos vehículos sen gasóleo profesional non se otorga en función dos litros que se consumiron, senón que se recebirá un único pago directo.

As cuantías son as seguintes:

 • Mercadorías pesado. MDPE con MMA≥7,5 Tn e combustible GLP, GNC ou GNL : 3.690 €
 • Mercadorías pesado. MDPE con MMA < 7,5 Tn : 1.000 €
 • Mercadorías lixeiro. MDLE : 450 €
 • Ambulancia VSE : 450 €
 • Taxis. VT con tipo de combustible GLP, GNC ou GNL : 410 €
 • Vehículo aluguer con condutor. VTC : 300 €
 • Autobús. VDE e combustible GLP, GNC ou GNL : 2.050 €
 • Autobús urbán conforme á clasificación por criterios de utilización do Regulamento Xeral de Vehículos e combustible GLP, GNC ou GNL : 2.050 €

Cómo tramitar a axuda

Podes solicitar a axuda para transportistas non acollidos ao gasóleo profesional dende o 1 de abril ata o 31 de maio de 2023 no apartado «Presentación de solicitudes y declaración responsable» do seguinte enlace:

Enlace Sede Agencia Tributaria. 

Para poder tramitar a bonificación é necesario presentar unha declaración responsable indicando que o titular se viu afectado polas consecuencias derivadas da invasión de Ucrania, así como indicar, en caso de ter recibido outras axudas do Marco Temporal Europeo derivadas deste mesmo conflicto (guerra), ou si o titular da empresa está vinculado con outras entidades beneficiarias de axudas.

Este procedemento só se pode tramitar por internet empregando o certificado dixital do titular.  

Presentación de solicitud Agencia Tributaria

Si tes algunha dificultade para tramitar a túa a axuda para transportistas profesionais non acollidos ao gasóleo profesional ou que teñen vehículos que non se poden beneficiar desta bonificación, recorda que en Sinerxías podemos axudarche.