Cover Cártel de coches

Si mercaches un turismo ou unha furgoneta entre 2006 e 2013 podes recuperar parte do diñeiro que pagaches polo teu vehículo, incluso si xa o vendiches a un terceiro. A continuación explícarémosche o que necesitas saber para coñecer cómo funciona a demanda coletiva polo Cártel de Coches e te informaremos sobre a relevancia de reclamar de maneira conxunta, con máis afectados. 

Pero, ollo! É importante que formalicemos a reclamación antes do 31 de marzo de 2023.

Cál é o fraude?

O Cártel de Coches e Furgonetas é un dos maiores escándalos da industria automovilística dos últimos anos. 

O procedemento inicióuse a partir da confesión de SEAT S.A, que informou á Comisión Nacional de Mercados e Competencia (CNMC) da infracción. A continuación, e logo da impugnación xudicial da resolución da Audiencia Nacional, foi o Tribunal Supremo quen confirmou a sentencia.

Demostrouse, a partir de varias probas sobre reunións, comunicacións por correo electrónico e telefónico, que as principais empresas distribuidoras de vehículos en España infrinxiron de maneira continuada as normas reguladoras da competencia ao ofrecer información sobre as actividades realizadas por estas empresas mediante a súa rede de concesionarios:

 • venta de vehículos novos
 • venta de vehículos usados
 • prestación de servizos de taller
 • reparacións e mantemento
 • venta de recambios oficiais

Estas prácticas son abusivas e restrictivas, supoñen a imposición de sobrecustos no precio de compra dos vehículos. Custos que asumiron os consumidores e que agora teñen dereito a reclamar de forma íntegra, así coma os intereses xerados durante este tempo.

Se declara aprobada a participación das empresas sancionadas en tres esquemas de intercambio de información:

 1. Club de marcas. Cártel de intercambio de información na área de xestión empresarial.  
 2. Foro de Postventa. Cártel de intercambio de información na área de postventa.
 3. Xornadas de Constructores. Cártel de intercambio de información na área de márketing

Cáles son as marcas implicadas?

A Comisión Nacional de Mercados e Competencia (CNMC) sancionou a 28 marcas de coches por intercambiar información estratéxica e comercial, de carácter sensible, así como por pactar os prezos. O conxunto destas marcas supón o 91% da cuota de mercado, o que xera una situación de monopolio que atenta contra a libre competencia, perxudicando aos consumidores.

Son as seguintes:

Citroen, Mitshubishi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Jeep, Dodge, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ford, Opel, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, Lexus, Volkswagen, Audi, Skoda e Volvo.

Marcas implicadas en el Cártel de Coches

Quén pode reclamar?

Tes dereito a reclamar si como persona física ou xurídica, consumidor ou empresa:

 • adquiriches un vehículo distribuido polas empresas participantes no Cártel 
 • recibiches ou pagaches servicios de postventa nos concesionarios oficiais das marcas
 • recibiches ou pagaches servicios de reparación nos talleres oficiais das marcas

dende o 16 de febreiro de 2006 ata agosto de 2013.

É importante determinar o período de infracción e de participación no cártel de cada unha das marcas, xa que non é o mismo para todas. Por eso, primeiro hai que valorar cada caso de maneira individual tendo en conta a marca do vehículo afectado.

En Sinerxías podemos comprobar esta información por ti sen compromiso ou custo inicial.

Qué importe podo reclamar? Canto vou a recibir?

A cantidade calcúlase como a diferencia entre o que pagaches polo vehículo, e o que pagarías de non existir o Cártel. A factura de compra indica o que pagaches polo teu coche ou furgoneta, pero para calcular o que tiñas que haber pagado en realidade se necesita un informe pericial económico validado polos organismos de defensa da competencia. 

Este informe pericial é o que fai interesante que a demanda se presente de forma colectiva e non individual. 

Os primeiros estudos técnicos realizados amosan cifras que se atopan entre o 10 e o 18% do precio de adquisición do coche/furgoneta, ou sobre o precio dos servizos de reparación e postventa, máis os intereses legais xerados durante este tempo.

Qué documentación necesito?

Cómo mínimo necesitas demostrar canto e cómo pagaches polo vehículo, ou un comprobante de ter contratado os servizos de reparación e/ou postventa, que se poce facer coa seguinte documentación:

 • factura de compra
 • contrato de financiación ou compravenda a prazos
 • factura/s da/s reparación/s ou servizos postvenda no taller oficial da marca
 • xustificantes de pago das facturas ou das cuotas do contrato
 • permiso de circulación
 • ficha técnica do vehículo
 • imposto de matriculación

Cándo teño que presentar a reclamación?

O prazo será mínimo de un ano dende que a resolución da CNMC se fai firme, pola confimación do Tribunal Supremo, o que foi sucedendo en diferentes datas, a primeira o 20 de abril de 2021. Este prazo pode interrumpirse debido a distintas reclamacións.

En España xa se dictaron as primeiras 20 sentencias, con resultados moi positivos para os reclamantes, polo que a intención do noso Fondo de Litigación é interpoñer a próxima reclamación no mes de maio-xuño, unha vez teñamos procesada toda a documentación xustificativa e se realice o informe pericial necesario para cuantificar o importe que solicitamos como indemnización. 

Por iso, establecemos que o prazo límite para a recepción de documentación sexa o próximo 31 de marzo de 2023.