Renovación Convenio Colectivo de Transporte da Provincia de Pontevedra

Aprobados incrementos do 4% anual para 2023, 2024 e 2025 e do 3% para 2026 no Convenio Colectivo de Transporte de Pontevedra.

En vigor desde 1 de xullo de 2023

O Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra publicou o día 8 de setembro o novo Convenio Colectivo de Traballo para o transporte público de mercadorías por estrada da provincia de Pontevedra para o período 2023-2024-2025-2026. Éste ten efectos de forma retroactiva desde 1 de xullo de 2023 ata 31 de decembro de 2026 para todas as empresas adicadas ás actividades de transporte regular e discrecional de mercadorías, operadores de transporte, así como auxiliares e complementarias do transporte de mercadorías, incluídas as actividades de mensaxería e entrega domiciliaria, paquetería e loxística radicadas na provincia de Pontevedra.

Novas táboas salariais

O acordo fixa unhas táboas salariais para os anos 2023, 2024 e 2025 que son o resultado de actualizar o salario base dos traballadores conforme os seguintes incrementos porcentuais para todas as categorías, sobre a base da táboa salarial de cada exercicio anterior:

  • Para 2023: incremento dun 4% sobre o salario base de 2022 para todas as categorías, aplicable desde 01/07/2023.
  • Para 2024: incremento dun 4% sobre o salario base de 2023 para todas as categorías.
  • Para 2025: incremento dun 4% sobre o salario base de 2024 para todas as categorías.
  • Para 2026: incremento dun 3% sobre o salario base de 2025 para todas as categorías.

Dietas

ÁmbitoPERÍODODIETA COMPLETACOMIDACEAPERNOCTA
GALICIA2023-202446 €13 €13 €20 €
GALICIA2025-202650 €14 €14 €22 €
ESPAÑA + PORTUGAL2023-202350 €14 €14 €22 €
RESTO EUROPA2023-202688 €24 €24 €40 €

Antigüidade

A antigüidade devengarase desde o día 1 do mes natural seguinte ao seu vencemento, e queda fixada da seguinte maneira:

  • nun 5% do salario base aos 5 anos,
  • un 10% aos 10 anos,
  • un 15% aos 15 anos,
  • e un 20% aos vinte ou máis anos de servizos computables.
Convenio Colectivo de Transporte de Pontevedra 2023 - 2026

Seguramente che interesen tamén os seguintes temas: