Web Curso Xestión e Dirección de Cooperativas

No marco da Rede Eusumo, Sinerxías organiza o Curso: «XESTIÓN E DIRECCIÓN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS».

Data e lugar

Esta actividade levarase a cabo os días 18-25 de setembro, en horario de 15:15 a 20:00h en O Porriño.

Obxectivo

A finalidade e os obxectivos desta actividade son capacitar integralmente ao persoal técnico e directivo das cooperativas nos aspectos da xestión e dirección das mesmas, impulsando a súa profesionalización, de xeito que contribúan ao fomento e consolidación do cooperativismo, a fislosofía e os principios cooperativos nas organizacións, no camiño dun crecemento sostible, apostando pola mellora da súa produtividade, a internacionalización e a innovación.

Destinatarios

Poderán participar no evento persoal xerente, técnico e mandos intermedios de cooperativas. Así como persoas en plena actividade que desexen mellorar e adquirir unha formación integral e específica para o seu traballo que lles permita desenvolver unhas técnicas da xestión e dirección de aplicación na meirante parte das cooperativas, independentemente da súa clase.

Contidos

O temario que se impartirá no curso será o seguinte:

I. Aspectos normativos xerais e de contexto no mundo cooperativo.

II. Dimensionamento e integración cooperativa.

III. Estratexia e xestión cooperativa. Xestión de equipos e persoas.

IV. Dirección cooperativa. Política de empresa. Dirección de RR.HH.

V. Finanzas e fiscalidade de cooperativas.

VI. Marketing e comunicación.

VII. Interocupación.

Cartel informativo

Cartel Curso Xestión e Dirección de Sociedades Cooperativas

A Rede Eusumo é un tecido colaborativo promovido pola Xunta de Galicia e formado por diferentes entidades para o fomento e desenvolvemento da economía social.

Persegue os seguintes obxectivos:

  • Ofrecer apoio directo á creación e consolidación de emprego con base no ámbito colaborativo e da economía social.
  • Ofrecer medios para fomentar o emprendemento e o autoemprego, entre os que se inclúen: información, formación, asesoramento e instalacións físicas para iniciar proxectos empresariais.
  • Realización de encontros con asociacións e empresas, análises e estudos sobre temas de interese para a economía social e o desenvolvemento local.

Podes inscribirte chamando directamente ao número 881 243 859, ou enviar un correo electrónico a info@sinerxias.gal co asunto «CURSO XESTIÓN E DIRECCIÓN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS».

O curso terá lugar desde o 18 ata o 25 de setembro, de luns a venres en horario de 15:15 a 20:00h.

En total suman 28 horas.

Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2022 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Traballo e Economía Social.

Logo Xunta de Galicia
Logo Ministerio de Trabajo y Economía Social con SEPE
Logo Rede Eusumo