Sinerxías organiza para as empresas de transporte de madeira en tronco a formación obrigatoria por prevención de riscos que se esixe por Lei aos condutores profesionais destes vehículos. En O Porriño, Ourense e Santiago os días 2, 23 e 30 de Decembro, respectivamente.

O artigo 19 da Lei de Prevención de Riscos Laborais establece que a empresa debe garantir que cada traballador reciba unha formación básica teórica e práctica, suficiente e adecuada, que deberá estar centrada especificamente no posto de traballo.

Por conseguinte, desde Sinerxías entendemos que, no sector do transporte, a formación esixible aos condutores profesionais debe abordarse especificamente por subsectores de transporte, xa que os riscos específicos aos que se enfronta un condutor profesional que conduce un vehículo de grande tonelaxe destinado ao transporte de madeira en troncos non son os mesmos que aos que se enfronta un condutor dun portavehículos, ou dun frigorífico ou dun trailer cunha lona de carga xeral.

Por este motivo, Sinerxías organiza para este mes de Decembro accións formativas dunha única xornada para cualificar aos condutores profesionais de vehículos de gran tonelaxe destinados ao transporte de madeira en troncos coa formación básica esixible en materia de prevención de riscos laborais, que comprende os seguintes aspectos:

  1. Riscos xerais e específicos do condutor profesional de vehículos de transporte de madeira en troncos.
  2. Equipos de protección do condutor profesional de vehículos de transporte de madeira en troncos.
  3. Vixilancia da saúde.
  4. Estiba da carga: distribución no remolque, fixación da madeira con eslingas, resistencia dos fungueiros, etc.
  5. Manexo seguro da grúa autocargante.

O calendario das accións formativas é o seguinte:

  • O Porriño: sábado 2 Decembro 2023.
  • Ourense: sábado 23 Decembro 2023.
  • Santiago de Compostela: sábado 30 Decembro 2023

As persoas interesadas en asistir deberán inscribirse previamente no tlf. 986 169 268 ou ben por mail en info@sinerxias.gal.