O Ministerio de Facenda publica a Orde de módulos para 2024 e a próxima semana concretará se mantén o límite dos 125.000€ para poder seguir acollido.

  • O Ministerio de Facenda mantén para o próximo ano idénticos importes dos módulos de anos anteriores relativos a persoal empregado e capacidade dos vehículos, pero reducindo do 15 ao 5% a redución xeral no rendemento neto.
  • A próxima semana, seguramente o martes 26, o Goberno confirmará previsiblemente se prorroga por sétimo ano consecutivo o actual límite de facturación de 125.000€ para poder continuar acollido ao réxime de módulos.

O Ministerio de Facenda publicou no BOE de onte xoves 21 de decembro a Orde HFP/1359/2023, de 19 de decembro, pola que se desenvolven para o ano 2024 o método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e o réxime especial simplificado do Imposto Sobre o Valor Engadido, coloquialmente denominado réxime de módulos.

Esta Orde establece para 2024 os importes económicos dos módulos das diferentes actividades empresariais acollidas a dito réxime, entre outras as diferentes actividades do transporte por estrada, mantendo idénticos importes aos que se veñen aplicando nos últimos anos, tanto no que atinxe a persoal empregado e capacidade dos vehículos como ao límite máximo de vehículos de transporte que poden incluirse en dito réxime, que continúa establecido en 4 vehículos para transporte de mercadorías e 5 vehículos para o transporte de mensaxería.

Sen embargo, a diferenza do ano pasado en que se elevou a redución xeral no rendemento neto excepcionalmente ao 15% para axudar aos autónomos a reducir o impacto da actual situación económica, para este ano 2024 queda establecida en só o 5% sobre o rendemento neto dos módulos.

A próxima semana confirmarase o límite para seguir acollido en 2024

O Goberno aínda non concretou oficialmente se prorrogará por sétimo ano consecutivo o actual límite de facturación para poder continuar acollido no réxime de módulos o próximo ano, quedando esta confirmación previsiblemente para o próximo martes 26 de decembro, día en que o Consello de Ministros aprobará o Real Decreto-Lei de prórroga de medidas anticrise.

En todo caso, 2024 será o último ano no que previsiblemente perviva o réxime de módulos, do que durante estes anos se viron favorecidos máis de 30.000 transportistas autónomos, e que será sustituído por un novo réxime de tributación simplificada ao abeiro do establecido nas Directivas europeas sobre fiscalidade.