Flexibilizase a entrada en vigor do TACO GEN2

Flexibilízase a entrada en vigor do novo tacógrafo intelixente de segunda xeración, obrigatoria nos vehículos matriculados desde hoxe 21 de agosto de 2023

Retraso na homologación por parte dos fabricantes

Os dous principais fabricantes de tacógrafos en Europa (Continental e Stoneridge) acumularon un importante retraso no proceso de homologación do seu novo tacógrafo intelixente de segunda xeración (TACO GEN2). A consecuencia disto, o problema recae nos vehículos novos adquiridos polas empresas transportistas nestas últimas semanas e meses que están pendentes de matriculación – por razón de carrozado ou outras-, xa que aínda non veñen equipados con este novo TACO GEN2 e por tanto non cumprirían co Regulamento UE 2021/1228, que como todos os regulamentos europeos son de obrigado cumprimento por todos os países da UE.

Para solucionar esta situación, o Ministerio de Transportes, Industria e a DGT acordaron habilitar un réxime extraordinario de prematriculación antes do 21 de agosto para os vehículos identificados polas marcas e fabricantes en situación de dificultade de entrega de vehículos dotados co TACO GEN2 que será debidamente informado pola DGT e que, unha vez completada a súa matriculación, que deberá realizarse en todo caso antes de 31 de decembro de 2023, constará que foron matriculados con data anterior a 21 de agosto. De feito, aparecerá como data de primeira matriculación no permiso de circulación o 18 de agosto malia que na práctica se matriculen posteriormente.

En todo caso, as empresas transportistas que adquiriron vehículos nesta situación non deberán facer ningún tipo trámite, sendo as marcas e fabricantes os que formalizarán en conformidade coa DGT o procedemento de matriculación extraordinaria.

Novo tacógrafo intelixente de segunda xeneración de VDO
Novo tacógrafo intelixente de segunda xeneración de Stoneridge

O TACO GEN2 tamén se esixirá en todos os vehículos de internacional en 2025

Así mesmo, o Rglto. UE 2020/1054 establece tamén a obrigatoriedade de montar o TACO GEN2 nos vehículos que realizan transporte internacional matriculados con anterioridade a 21 de agosto de 2023, sustituíndo por tanto o dispositivo co que estean en cada caso equipados por este novo tacógrafo, debendo cumprir cos seguintes prazos:

  • Os vehículos equipados con tacógrafos analóxicos e tacógrafos dixitais distintos do TACO GEN1 deberán ser montar o TACO GEN2 antes de 31 de decembro de 2024.
  • Os vehículos equipados con tacógrafos intelixentes GEN1 deberán ser montar o TACO GEN2 antes de 21 agosto de 2025.

Nota: O TACO GEN1 vén montado nos vehículos matriculados a partir de xullo de 2019.

Axudas públicas para instalar o TACO GEN2

O Ministerio de Transportes mobilizou unha partida orzamentaria específica denominada CHEQUE MODERNIZA para subvencionar a instalación deste novo tacógrafo, así como para apoiar outras solucións tecnolóxicas que desexen implantar as empresas transportistas, que distribuiu entre as Comunidades Autónomas.

No caso de Galicia, a Xunta xa publicou no DOG a súa convocatoria de axudas do CHEQUE MODERNIZA para as empresas transportistas galegas, que dispoñen dunha partida orzamentaria de 6,2 millóns de euros, e cuxo prazo de tramitación de solicitudes xa está aberto.

As empresas transportistas interesadas en acollerse a estas axudas para montar o novo tacógrafo ou calquera outra solución tecnolóxica, teñen á súa disposición ao Dpto. TIC SINERXÍAS.

Seguramente che interesen tamén os seguintes temas: