O Goberno eleva ata os 0,26 €/km o importe da indemnización polo uso do vehículo particular ou por gastos de locomoción

Logo de 18 anos sen revisar o importe da indemnización polo uso do vehículo particular ou por gastos de desprazamento, que se mantivo invariable durante todos estes anos malia o incremento dos custos do carburante e a inflación, por fin o Goberno decidiu revisalo e actualizalo.

O importe da indemnización polo uso do vehículo particular ou por gastos de locomoción ascende ata os 0,26 €/km para os automóbiles e, no caso dos desprazamentos en motocicleta, tamén ascende ata os 0,106 €/km.

Así se recolle nas dúas Ordes Ministeriais publicadas o luns 17 de xullo no BOE:

– Orde HFP/793/2023, de 12 de xullo, pola que se revisa o importe da indemnización por uso de vehículo particular establecida no Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo:

– Orde HFP/792/2023, de 12 de xullo, pola que se revisa a contía das dietas e asignacións para gastos de desprazamento no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas:

As novas contías entraron en vigor o día da súa publicación no BOE.

Seguramente che interesen tamén os seguintes temas: