Erre que erre: Logo de dúas derrogacións previas do Tribunal Supremo, Gipúzkoa cobra desde hoxe peaxes a camións por terceira vez desde 2018, pero agora cuns importes dos máis caros de Europa

  • As novas peaxes cobraranse en toda a A-15 e a N-I ao seu paso por esta provincia para evitar ser impugnados por discriminatorios e o seu importe case triplicará o que se aplicaba na norma anterior derrogada polo Supremo. 
  • Os camións poderán beneficiarse de descontos que poderían chegar ao 38%, debendo solicitarse de inmediato para poder aplicarse deles o antes posible.

Gipúzkoa cobra peaxes camións

Hoxe luns 23 de xaneiro comeza o cobro do novo canon a vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada polo uso da autovía A15 e a estrada N-1, ao seu paso pola provincia de Gipúzkoa. Estas peaxes para camións veñen a sustituír os que foran anulados no seu día polo Tribunal Superior de Xustiza de Euskadi grazas aos recursos presentados pola federación Fenadismer -decisión que foi ratificada polo Tribunal Supremo en marzo de 2021- por considerar que eran «discriminatorios» cos transportistas doutras comunidades autónomas. Gipúzkoa afronta 1.065 pleitos xudiciais polo cobramento de peaxes a transportistas entre 2018 e 2021.

Para evitar que novas sentenzas xudiciais o convirtan en nulo por discriminatorio tal como aconteceu coas dúas normas forais anteriores, este novo canon atinxe á totalidade do recorrido de ambas vías nesa provincia, en total, 49 km da estrada N1 e 28 km da autovía A-15.

Esta nova regulación supón un incremento brutal e desproporcionado nos importes da peaxe, chegando a triplicar o que se cobraba anteriormente. O importe será de 0,22 €/km para os camións con peso superior a 3,5 Tn e inferior ás 12 Tn (Pesados 1) e de 0,28 €/km para os de peso igual ou superior a 12 Tn (Pesados 2). Neste enlace pódese acceder directamente ao importe da peaxe en cada treito: https://www.bidegi.eus/documents/530150/531872/2023-Tarifak-web-N-I-A-15.pdf/c3bf16c9-d850-1965-6e43-d9e9131c285a?t=1674047351811

Pásase dos 5,94 euros que se aplicaban na norma anterior derrogada polo Tribunal Supremo a 14,80 euros nesta nova norma, chegando a ser así dos máis caros de Europa, co agravante ademais de que tanto a N-1 como a A-15, vías sobre as que se aplicará este nuevo canon, non son vías asimilables a autoestradas de alta capacidade en canto ao seu deseño e trazado, senón que no caso da N-1 se trata dunha simple estrada nacional desdobrada.

O pagamento destas peaxes realizarase mediante dispositivos telemáticos VÍA-T. Esta nova regulación establece 7 pórticos de control e 108 bandeirolas de paso para o cobramento da peaxe.

.

Descontos aplicables a camións

Os camións e grúas con motores eficientes beneficiaranse de descontos sobre tarifa que van desde o 15% ao 25% sobre a tarifa, dependendo da tipoloxía do motor. A esta rebaixa sumaráselle en outubro o desconto por frecuencia, que incluiría descontos de ata un 13%.

1. DESCONTOS SOBRE TARIFA EN FUNCIÓN DA CATEGORÍA MEDIOAMBIENTAL DO VEHÍCULO: comezaranse a aplicar desde xaneiro nas estradas N-I, A-15 e A-636, e tamén nas autoestradas AP-1 e AP-8, pero neste caso serán efectivos a partir de outubro, pero a rebaixa terá carácter retroactivo desde o intre en que se acredite e valide a documentación requirida. Os importes dos descontos serán os seguintes:

  • Vehículos pesados eléctricos, de motor de gas ou de hidróxeno: 25%.
  • Vehículos de categoría EURO 6: 20%.
  • Vehículos de categoría EURO 6: 15%

2. DESCONTOS POR FRECUENCIA DE PASO: con ata un límite de 13%, en todas as estradas antes citadas, pero que se aplicará a partir de outubro. En concreto, os descontos por frecuencia serán:

  • Entre el viaje 21 y el viaje 50: 10% DE DESCUENTO
  • Viaje 51 y sucesivos: 13% DE DESCUENTO

.

Tramitación necesaria para poder beneficiarse dos descontos

Para poder obter os descontos en función da categoría medioambiental é necesario achegar a seguinte documentación á empresa pública BIDEGI que xestiona as estradas gipuzkoanas: permiso de circulación, ficha ITV e documentación acreditativa do dispositivo VIA-T asociado ao vehículo onde figuren os 16 dígitos identificativos do VIA-T.

Dita documentación poderase achegar presencialmente nas oficinas do Servizo de Atención ao Cliente na estrada GI-20 en Aritzeta, abertas de 8:00 a 20:00 horas de luns a venres, ou ben por internet no seguinte enlace: https://bezeroak.bidegi.eus/WAS/CORP/DBUBidegiBezeroarenGuneaWEB/login?locale=es

Téñase en conta que desde que se solicita tardan un mes en validar a documentación, sen que apliquen os descontos retroactivamente.

Por outra banda, a web de Bidegi só admite certificados dixitais emitidos pola Deputación Foral de Gipúzkoa, por conseguinte os non residentes deberán acceder creando a súa clave e contrasinal.