O Goberno anuncia unha nova liña de axudas directas ao sector do transporte e a aprobación da “Lei de Cadea de Transporte”

  • Repetiranse neste verán as axudas a pemes e autónomos transportistas de marzo deste ano, cuxa contía ascendía a 1.250€ por camión e 500€ por furgón.
  • Así mesmo, é compromiso do Goberno a aprobación por Decreto-Lei nas vindeiras semanas da nova Lei de Cadea de Transporte, que prohibirá expresamente a histórica  reivindicación do sector de contratación de transporte por debaixo de custos.

Logo das negociacións mantidas esta semana no Ministerio de Transportes dos representantes deste ministerio con federacións representativas do sector do transporte por estrada, o Goberno compromeuse a aprobar unha nova liña de axudas directas aos transportistas, idéntica á establecida a finais de marzo deste ano, froito dos acordos alcanzados co Comité Nacional de transporte por Carretera (CNTC) para palair os efectos da alza incontrolada dos prezos dos combustibles. 

Naquela ocasión foron máis de 125.000 transportistas, tanto de mercadorías como de viaxeiros, incluÍdos taxis, vtcs e ambulancias, os que resultaron beneficiarios de ditas axudas, que maioritriamente cobraron de xeito moi rápido mediante trasferencia bancaria directamente da Axencia Tributaria. Para esta convocatoria, a previsión é que as axudas sexan aprobadas en breve para poder solicitalas inmediatamente e cobralas ao mes seguinte.  As contías serán as seguintes:

  • Camións: 1.250 €/vehículo
  • Furgóns: 500 €/vehículo
  • Autobuses: 950 €/vehículo
  • Ambulancias: 500 €/vehículo
  • Taxis e VTC: 300 €/vehículo

Así mesmo, o Goberno anunciou tamén a aprobación o antes posible dun novo Real Decreto-Lei que incluirá as citadas axudas, e tamén a que se ten bautizado xa como “Lei de Cadea do Transporte”, cuxo obxectivo principal é equilibrar as relacións comerciais entre os transportistas e os seus clientes, e que incluirá entre outras novidades a obriga de documentar por escrito os contratos de transporte, incluído o prezo a cobrar polos servizos de transporte, de modo que cubra sempre os custos de explotación, sancionando en consecuencia a contratación por debaixo de custos.