O Goberno manterá o límite de facturación de 125.000€ para os autónomos transportistas que desexen seguir en módulos en 2023

  • O Goberno inclúe no Proxecto de Lei de Orzamentos para 2023 unha nova prórroga do límite actual de facturación para os transportistas autónomos que desexen seguir acollidos a módulos en 2023, prórroga que xustifica pola difícil situación económica actual.
  • Ademais, como novidade este ano propón unha redución do 10% do rendemento neto resultante para os autónomos acollidos a módulos e do 7% para os de estimación directa.
hacienda

Como se recordará, a Lei de Medidas de Loita contra a Fraude Fiscal aprobada en 2016 establecía unha redución importante no límite máximo de facturación dos transportistas autónomos para poderen continuar en anos seguintes acollidos ao réxime de estimación obxectiva (módulos). Así, nese momento, quedou establecido un límite de facturación anual de 125.000 euros, sempre que a súa facturación se realice en máis dun 50% a empresas ou profesionais. Así mesmo, acordouse un réxime transitorio de dous anos, establecéndose que a partir do ano seguinte aplicaríase un novo límite inferior de tan só 75.000 euros.

Sen embargo, este límite aprobado en 2016 nunca chegou a entrar en vigor por razón das sucesivas prórrogas que se foron aprobando polos sucesivos gobernos, de xeito que se permitiu que nestes últimos seis anos os transportistas autónomos que non facturaron máis de 125.000 €/ano puideron seguir acollidos a módulos.

Neste contexto, para permitir unha nova prórroga en 2023 do actual límite de facturación anual dos 125.000 € para poder seguir acogidos ao réxime de módulos, o Goberno dedidiu introducilo na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2023, xunto con outras medidas de redución da carga impositiva para os autónomos, xustificando estas medidas na actual situación que padece a economía española.

Por tanto, a aprobación final de ditas medidas dependerá de que finalmente o Goberno poida sacar adiante os Orzamentos do Estado para 2023, o cal non se saberá definitivamente ata previsiblemente mediados de decembro.

Ademais, paralelamente o Ministerio de Facenda incluirá na Orde Ministerial que estableza os importes para 2023 dos módulos das diferentes actividades empresariais acollidas a dito réxime, unha redución do 10% do rendemento neto en 2023 resultante da aplicación de dito réxime.

No caso dos autónomos acollidos a estimación directa simplificada, tamén se pretende elevar ao 7% a porcentaxe de gastos deducibles en concepto de provisións e gastos de difícil xustificación.