Os vehículos de auxilio en estrada deberán sustituír as placas identificativas antes de final de ano

Desde xuño deste ano as empresas de auxilio en estrada figuran inscritas nun Rexistro específico da DGT.

Así mesmo, a finais de 2023 todos os vehículos de auxilio destas empresas deberán levar instalada a nova placa V-24 identificativa da súa actividade asistencial.

Rexistro Estatal de Auxilio en Vías Públicas (REAV)

O Goberno aprobou en 2021 o Real Decreto regulador das condicións de prestación da actividade dos servizos de auxilio en vías públicas, posteriormente modificado parcialmente en 2022, co obxecto de establecer unha regulación específica en materia de tráfico e seguridade viaria para este subsector. Así, entre outras, a norma incluía a creación dun Rexistro Estatal de Auxilio en Vías Públicas (REAV) que rexistra os datos das empresas transportistas de auxilio en vías públicas e da súa frota de vehículos de asistencia, tras o cal se lle asigna un número de inscrición no REAV, xa operativo desde este mes de xuño de 2023.

Novas placas V-24

Así mesmo, o Real Decreto prevía o cambio do sinal específico identificativo para esta actividade, o V-24, constituído por 2 placas de material plástico ou metálico de alta resistencia a colocar nos vehículos de auxilio inscritos no REAV,  unha no lateral esquerdo do vehículo e outra na parte frontal ou posterior do mesmo. As características e deseño desta nova identificativa V-24 son os seguintes:

V24

Non obstante, estableceuse un prazo transitorio ata 22 de decembro de 2023 para a súa instalación, sustituíndo o do anterior formato. Ata esa data,  os vehículos de auxilio poderán seguir portando as actuais e vixentes placas V-24.  En todo caso, en próximas datas a DGT ofrecerá aos gruístas instrucións sobre o cambio de placas nas que incorporar o nº de REAV.

Seguramente che interesen tamén os seguintes temas: