1. INFORMACIÓN DO USUARIO

SINERXÍAS PROFESIONAIS DO TRANSPORTE, S.L., como Responsable do Tratamento, infórmalle que, segundo o disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril, (RGPD) e na L.O. 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), trataremos os seus datos tal e como se reflicte nesta Política de Privacidade.

Nesta Política de Privacidade describimos como recompilamos os teus datos persoais e por que os recollemos, que facemos con eles, con quen os compartimos, como os protexemos e as túas opcións respecto ao tratamento dos teus datos persoais.

Esta Política aplícase ao tratamento dos seus datos persoais recollidos pola empresa para a prestación dos seus servizos. Se acepta as medidas desta Política, acepta que tratemos os seus datos persoais segundo se define nesta Política.

2. CONTACTO

Denominación social: SINERXÍAS PROFESIONAIS DO TRANSPORTE, S.L.
Nombre comercial: SINERXÍAS
CIF: F09982547
Domicilio: Polígono A Granxa, Rúa D, esq. paralela 3, parc. 256C, 2º andar – 36400 O Porriño
e-mail: info@sinerxias.gal

3. PRINCIPIOS CLAVE

Sempre estivemos o compromiso de ofrecer os nosos servizos co máis alto grao de calidade, o que inclúe o tratamento dos seus datos con seguridade e transparencia. Os nosos principios son:

 • Legalidade: só recolleremos os seus datos persoais para fins específicos, explícitos e lexítimos.
 • Minimización de datos: limitamos a recollida de datos persoais ao estritamente relevante e necesario para os fins para os que foron recollidos.
 • Limitación da finalidade: só recolleremos os seus datos persoais para os fins indicados e só segundo os seus desexos.
 • Precisión: manteremos os teus datos persoais precisos e actualizados.
 • Seguridade dos datos: aplicamos medidas técnicas e organizativas adecuadas proporcionais aos riscos para garantir que os seus datos non sufran danos, como a divulgación ou o acceso non autorizados, a destrución accidental ou ilícita ou a perda ou alteración accidental e calquera outra forma de tratamento ilícito.
 • Acceso e rectificación: dispoñemos de medios para que acceda ou rectifique os seus datos cando o considere oportuno.
 • Conservación: conservamos os seus datos persoais de forma legal e adecuada e só mentres sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
 • Transferencias internacionais: cando se trate de que os seus datos se vaian transferir fóra da UE/EEE, estarán debidamente protexidos.
 • Terceiros: O acceso e cesión de datos persoais a terceiros realízase de acordo coas leis e normativas aplicables e coas garantías contractuais oportunas.
 • Marketing directo e cookies: Cumprimos coa lexislación aplicable en materia de publicidade e cookies.

4. RECOLLIDA E TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS
Os tipos de datos que se poden solicitar e tratar son:

 • Datos identificativos.

Tamén recollemos automaticamente datos sobre a súa visita ao noso sitio web tal e como se describe na política de cookies.

Sempre que solicitemos os seus datos persoais, informarémosche claramente de que datos persoais recollemos e con que finalidade. En xeral, recompilamos e tratamos os seus datos persoais coa finalidade de:

 • Proporcionar información, servizos, produtos, información relevante e noticias do sector.
 • Envío de comunicacións.

5. LEXITIMIDADE

De acordo coa normativa de protección de datos aplicable, os seus datos persoais poderán ser tratados sempre que:

 • Deunos o seu consentimento para os efectos do procesamento. Por suposto, podes retirar o teu consentimento en calquera momento.
 • Por esixencia legal.
 • Porque existe un interese lexítimo que non se ve mermado polos teus dereitos de privacidade, como enviar información comercial ben subscribindo o noso boletín informativo ou sendo cliente.
 • Porque é necesario para a prestación de calquera dos nosos servizos mediante unha relación contractual entre vostede e nós.

6. COMUNICACIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos poderán ser comunicados a empresas relacionadas con SINERXÍAS PROFESIONAIS DO TRANSPORTE, S.L. para a prestación dos distintos servizos como xestores de tratamento. A empresa non realizará cesión ningunha, salvo por obriga legal.

7. OS SEUS DEREITOS

En relación coa recollida e tratamento dos seus datos persoais, pode poñerse en contacto connosco en calquera momento para:

 • Accede aos teus datos persoais e a calquera outra información indicada no artigo 15.1 do RGPD.
 • Rectificar sus datos personales que sean inexactos o estén incompletos de acuerdo con el Artículo 16 del RGPD.
 • Eliminar os seus datos persoais segundo o artigo 17 do RGPD.
 • Limitar o tratamento dos seus datos persoais de acordo co artigo 18 do RGPD.
 • Solicitar a portabilidade dos seus datos segundo o artigo 20 do RGPD.
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais de acordo co artigo 21 do RGPD.

Se prestaches o teu consentimento para unha finalidade concreta, tes dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Podes exercer estes dereitos enviando unha comunicación motivada e acreditada a info@sinerxias.gal.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control competente (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

8. INFORMACIÓN LEGAL

Os requisitos desta Política complementan, e non substitúen, calquera outro requisito existente na lexislación de protección de datos aplicable, que prevalecerá en todo caso.

Esta Política está suxeita a revisión periódica e pode ser modificada pola empresa en calquera momento. Cando isto ocorra, notificarémosche calquera cambio e pedirémosche que volvas ler a versión máis recente da nosa Política e que confirmes a túa aceptación.