É o momento de solicitar as axudas para montar o novo tacógrafo intelixente GEN2 que será obrigatorio para o transporte internacional a 31 de decembro 2024

  • Aqueles vehículos que só fagan servizos de transporte con Portugal, loxicamente tamén deberán montar o novo tacógrafo.
  • A flexibilización dos prazos na entrada do novo tacógrafo nos vehículos novos a matricular a partir de agosto de 2023 non afecta aos prazos que deberán cumprir os vehículos de internacional na sustitución dos seus tacógrafos. 
  • É o momento de solicitar as axudas da Xunta de Galicia destinadas á sustutución dos tacógrafos polos novos intelixentes GEN2.

O Rglto. UE 2020/1054 estableceu a obrigatoriedade de montar o novo tacógrafo intelixente de segunda xeración (TACO GEN2) en todos os vehículos que realizan transporte internacional por estrada, matriculados con anterioridade a 21 de agosto de 2023, establecendo uns prazos límite para que as empresas transportistas procedan á sustitución dos tacógrafos cos que estean en cada caso equipados polos novos TACO GEN2. Esta norma afecta a todos os vehículos de transporte matriculados na Unión Europea que circulen por un país distinto ao da súa matriculación.

Así, os prazos límite para sustituír os tacógrafos dos vehículos matriculados antes de 21/08/2023 que realicen internacional son os seguintes:

  • Vehículos equipados con tacógrafos analóxicos e tacógrafos dixitais distintos do TACO GEN1 deberán ser montar o TACO GEN2: 31 de decembro de 2024
  • Vehículos equipados con tacógrafos intelixentes GEN1: 21 agosto de 2025

(Nota: O TACO GEN1 vén montado nos vehículos matriculados a partir de xullo de 2019).

En canto ao alcance da obriga de sustituír os tacógrafos dos vehículos que realizan transporte internacional, hai que deixar claro que aqueles vehículos que traballen simplemente en Portugal están loxicamente incluídos na obrigatoriedade de cambiar nos prazos límite indicados os tacógrafos. 

Por último, convén tamén puntualizar que a flexibilización acordada polo Goberno para os vehículos novos a matricular desde o presente mes de agosto, por razón da demora dos fabricantes na homologación destes novos aparatos, que xa deberían montar o novo TACO GEN2, non afecta en ningún caso aos vehículos anteriores a 21/08/2023 que realicen transporte internacional.

Desde o Dpto. TIC de SINERXÍAS recoméndase a aqueles transportistas con vehículos que circulan fóra de España, por tanto obrigados a sustituír os tacógrafos antes do remate de 2024, a solicitar xa a axuda “CHEQUE MODERNIZA” da Xunta de Galicia, precisamente publicada para montar o novo TACO GEN2. Grazas ao Cheque Moderniza, as empresas de transporte poderán beneficiarse da seguinte axuda para a instalación dos novos tacógrafos:

CHEQUE MODERNIZA.- INSTALACIÓN NOVO TACOGRAFO GEN2

Tamaño empresaAta 3 vehículosDe 4 a 10 vehículosMáis de 10 vehículos
Axuda máxima3.000 €7.000 €12.000 €
RequisitoMín. 1 tacógrafoMín. 3 tacógrafosMín. 10 tacógrafos