Dentro do entorno da Rede Eusumo, Sinerxías organiza en O Porriño a seguinte Xornada – «A COOPERATIVA DE TRANSPORTES: ALTERNATIVA REAL DE AUTOEMPREGO».

Data e lugar

Esta actividade levarase a cabo o día 24 de setembro, en horario de 07:15 a 15:15h en O Porriño.

Obxectivo

Nun sector específico da Economía Social como o transporte, trátase de dar a coñecer o potencial da cooperativa de transporte como alternativa útil para a incorporación ao mercado laboral a través de autoemprego de mulleres, persoas mozas e persoas en risco de exclusión social.

Destinatarios

A xornada está enfocada a persoas mozas (particularmente menores de 30 anos), mulleres e persoas en risco de exlusión que desexen ou aspiren emprender no sector do transporte, e/ou que desexen coñecer as posibilidades que ofrecen as cooperativas de transporte como alternativa de autoemprego.

Contidos

Os temas que se tratarán durante a xornada, serán os seguintes:

I. Aspectos normativos xerais das cooperativas de transporte.

II. O universo cooperativo do transporte en Galicia.

III. Incorporación ao mercado do transporte.

IV. Tratamento e solucións para colectivos de difícil inserción laboral.

V. Igualdade nas cooperativas de transporte.

VI. A comercialización do transporte na cooperativa.

VII. A central de compras cooperativa.

VIII. Profesionalización e innovación na cooperativa de transporte.

IX. Intercooperación no sector do transporte.

X. Caso de éxito. Exemplo real.

Cartel informativo

Cartel Xornada A Cooperativa de Transporte Alternativa real de Autoemprego para mulleres, mocidade e persoas en risco de exclusión social

A Rede Eusumo é un tecido colaborativo promovido pola Xunta de Galicia e formado por diferentes entidades para o fomento e desenvolvemento da economía social.

Persegue os seguintes obxectivos:

  • Ofrecer apoio directo á creación e consolidación de emprego con base no ámbito colaborativo e da economía social.
  • Ofrecer medios para fomentar o emprendemento e o autoemprego, entre os que se inclúen: información, formación, asesoramento e instalacións físicas para iniciar proxectos empresariais.
  • Realización de encontros con asociacións e empresas, análises e estudos sobre temas de interese para a economía social e o desenvolvemento local.

Podes inscribirte chamando directamente ao número 881 243 859, ou enviar un correo electrónico a info@sinerxias.gal co asunto «XORNADA A COOPERATIVA DE TRANSPORTES: ALTERNATIVA REAL DE AUTOEMPREGO».

A xornada terá lugar o domingo 24 de setembro, en horario de 07:15 a 15:15h.

En total suman 8 horas.

Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2022 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Traballo e Economía Social.

Logo Xunta de Galicia
Logo Ministerio de Trabajo y Economía Social con SEPE
Logo Rede Eusumo