Logo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Fondo Europeo Agricola de Desenvolvemento Rural
Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE

Axudas do Igape destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, confinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feder), no marco do programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do Igape desta convocatoria. O obxectivo destas axudas é contribuir á diversificación económica, crecemento do emprego e sustentabilidade do medio rural.