Xornada gratuíta dirixida a transportistas e persoal de tráfico das empresas de transporte e cooperativas. Sábado 25 Novembro de 9:00 a 14:00h. en Sinerxías Santiago.

Son múltiples as incidencias que os transportistas e o persoal de tráfico das empresas de transporte se ven na obriga de resolver no día a día dos servizos de transporte que prestan:

  • Sobre a emisión e aceptación de ordes de carga e cartas de porte, debe figurar o prezo do servizo? e os prazos de pagamento?
  • Que me van controlar en estrada? Cando deberei elaborar un documento de control?
  • En que situacións se deberá aplicar a fórmula de indexación do gasóil? Como se aplicará?
  • Nos supostos de responsabilidade do transportista ante retrasos, danos ou perda da carga, cales son os límites e cando se aplicarán?
  • Cando se exime de responsabilidade o transportista?
  • Como funcionan e como botar man das Xuntas Arbitrais?
  • Como opera todo o anterior en servizos suxeitos a CMR?

Para abordar de forma práctica e directa varios casos tipo que de forma habitual deben enfrontar os transportistas e o persoal de tráfico de empresas e cooperativas de transporte e así mesmo poidas tamén compartir calquera dúbida ou incidencia que desexes esclarecer, Sinerxias organiza esta xornada na que participará como ponente Alberto Vila (Director da entidade), con quen poderás tranquilamente compartir un café.

Necesaria inscrición previa

Por razóns de organización, as persoas interesadas en asistir deberán inscribirse previamente no tlf. 881243859 ou ben por mail en info@sinerxias.gal.